รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
หมู่ที่ 5 บ้านสวาย ถนนสุรนารายณ์   ตำบลสายออ  อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
เบอร์โทรศัพท์ (044) 972123 เบอร์แฟกส์ (044) 972123


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :