คณะผู้บริหาร

นายปริญญา วงศ์สุขสิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา