ผู้บริหาร

นายปริญญา วงศ์สุขสิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/03/2015
ปรับปรุง 14/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 105716
Page Views 122732
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
2 โรงเรียนบ้านโคกแฝก ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
3 โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
4 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
5 โรงเรียนคุณวรวิทย์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
6 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) บึงอ้อ ขามทะเลสอ
7 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี บึงอ้อ ขามทะเลสอ
8 โรงเรียนบ้านโนนตาล บึงอ้อ ขามทะเลสอ
9 โรงเรียนบ้านบุระไหว บึงอ้อ ขามทะเลสอ 044-430-103
10 โรงเรียนบ้านหนองสะแก พันดุง ขามทะเลสอ
11 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา พันดุง ขามทะเลสอ 044-430-007
12 โรงเรียนบ้านโคกแขวน พันดุง ขามทะเลสอ
13 โรงเรียนบ้านพันดุง พันดุง ขามทะเลสอ 0809093122
14 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองสรวง ขามทะเลสอ
15 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองสรวง ขามทะเลสอ
16 โรงเรียนบ้านหนองสรวง หนองสรวง ขามทะเลสอ
17 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด โป่งแดง ขามทะเลสอ
18 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี โป่งแดง ขามทะเลสอ
19 โรงเรียนบ้านโนน โป่งแดง ขามทะเลสอ
20 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 044-383125
21 โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
22 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
23 โรงเรียนบ้านหนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
24 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
25 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
26 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง (ศรีรัฐประชานุเคราะห์) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
27 โรงเรียนบ้านหนุก ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
28 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ชีวึก ขามสะแกแสง
29 โรงเรียนบ้านโนนผักชี ชีวึก ขามสะแกแสง
30 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาด ชีวึก ขามสะแกแสง
31 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ ชีวึก ขามสะแกแสง
32 โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ชีวึก ขามสะแกแสง
33 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) พะงาด ขามสะแกแสง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำฯ พะงาด ขามสะแกแสง
35 โรงเรียนบ้านโคกคูขาด หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
36 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
37 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
38 โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
39 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
40 โรงเรียนบ้านเมืองนาท เมืองนาท ขามสะแกแสง
41 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง เมืองนาท ขามสะแกแสง
42 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ เมืองนาท ขามสะแกแสง
43 โรงเรียนบ้านเสมา เมืองนาท ขามสะแกแสง
44 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เมืองนาท ขามสะแกแสง
45 โรงเรียนบ้านคูเมือง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
46 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
48 โรงเรียนบ้านบุตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
49 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) โนนเมือง ขามสะแกแสง 044-971008
50 โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนเมือง ขามสะแกแสง
51 โรงเรียนบ้านสระแจง โนนเมือง ขามสะแกแสง
52 โรงเรียนบ้านครึมม่วง โนนเมือง ขามสะแกแสง
53 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด
54 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ กุดพิมาน ด่านขุนทด 044430497
55 โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) กุดพิมาน ด่านขุนทด
56 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ กุดพิมาน ด่านขุนทด
57 โรงเรียนวัดกุดพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด
58 โรงเรียนบ้านหาญ ด่านขุนทด ด่านขุนทด
59 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ด่านขุนทด ด่านขุนทด
60 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ด่านขุนทด ด่านขุนทด
61 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่านขุนทด ด่านขุนทด
62 โรงเรียนด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด 044 389438
63 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ด่านขุนทด ด่านขุนทด
64 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด
65 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านนอก ด่านขุนทด
66 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ด่านนอก ด่านขุนทด
67 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด
68 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านใน ด่านขุนทด
69 โรงเรียนบ้านหนองบง ด่านใน ด่านขุนทด
70 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ตะเคียน ด่านขุนทด
71 โรงเรียนบ้านหินลาด ตะเคียน ด่านขุนทด
72 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ตะเคียน ด่านขุนทด
73 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน ด่านขุนทด
74 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ตะเคียน ด่านขุนทด
75 โรงเรียนบ้านหินหล่อง ตะเคียน ด่านขุนทด
76 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ตะเคียน ด่านขุนทด
77 โรงเรียนบ้านวังโป่ง บ้านเก่า ด่านขุนทด
78 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา บ้านเก่า ด่านขุนทด
79 โรงเรียนบ้านกุดโดก บ้านเก่า ด่านขุนทด
80 โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย บ้านเก่า ด่านขุนทด
81 โรงเรียนบ้านมะเริง บ้านเก่า ด่านขุนทด
82 โรงเรียนวัดบ้านกลาง บ้านเก่า ด่านขุนทด
83 โรงเรียนบ้านสระพัง บ้านเก่า ด่านขุนทด
84 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านเก่า ด่านขุนทด
85 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านแปรง ด่านขุนทด
86 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ บ้านแปรง ด่านขุนทด
87 โรงเรียนบ้านประดู่งาม บ้านแปรง ด่านขุนทด
88 โรงเรียนบ้านแปรง บ้านแปรง ด่านขุนทด
89 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา บ้านแปรง ด่านขุนทด
90 โรงเรียนบ้านมาบกราด พันชนะ ด่านขุนทด
91 โรงเรียนบ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด 081-7907906
92 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง พันชนะ ด่านขุนทด -
93 โรงเรียนบ้านพันชนะ พันชนะ ด่านขุนทด
94 โรงเรียนบ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด 081-7907906
95 โรงเรียนบ้านหนองพลวง พันชนะ ด่านขุนทด 044-430503
96 โรงเรียนบ้านดอน พันชนะ ด่านขุนทด
97 โรงเรียนบ้านหนองสาร สระจรเข้ ด่านขุนทด
98 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สระจรเข้ ด่านขุนทด 044-249085
99 โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้ ด่านขุนทด
100 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา หนองกราด ด่านขุนทด
101 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน หนองกราด ด่านขุนทด
102 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองกราด ด่านขุนทด
103 โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) หนองกราด ด่านขุนทด
104 โรงเรียนบ้านเกาะลอย หนองกราด ด่านขุนทด
105 โรงเรียนบ้านวังสนวน หนองกราด ด่านขุนทด 0-4475-2483
106 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หนองกราด ด่านขุนทด
107 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข หนองกราด ด่านขุนทด
108 โรงเรียนบ้านหนองหัน หนองกราด ด่านขุนทด
109 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง หนองกราด ด่านขุนทด
110 โรงเรียนบ้านห้วย หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
111 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
112 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
113 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 0 4443 0333
114 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
115 โรงเรียนบ้านจะบู หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
116 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
117 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
118 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 044-752470
119 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร หนองบัวละคร ด่านขุนทด -
120 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ หนองบัวละคร ด่านขุนทด
121 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา หนองบัวละคร ด่านขุนทด
122 โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) หนองบัวละคร ด่านขุนทด
123 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองไทร ด่านขุนทด
124 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองไทร ด่านขุนทด
125 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองไทร ด่านขุนทด
126 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองไทร ด่านขุนทด
127 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก หินดาด ด่านขุนทด
128 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก หินดาด ด่านขุนทด
129 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ หินดาด ด่านขุนทด
130 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ด่านขุนทด
131 โรงเรียนบ้านปราสาท หินดาด ด่านขุนทด
132 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง หินดาด ด่านขุนทด
133 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง หินดาด ด่านขุนทด
134 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ห้วยบง ด่านขุนทด
135 โรงเรียนบ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด 044-752668
136 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม ห้วยบง ด่านขุนทด
137 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ห้วยบง ด่านขุนทด
138 โรงเรียนบ้านห้วยบง ห้วยบง ด่านขุนทด
139 โรงเรียนบ้านซับยาง ห้วยบง ด่านขุนทด 0895738810
140 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ห้วยบง ด่านขุนทด
141 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ห้วยบง ด่านขุนทด
142 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ห้วยบง ด่านขุนทด
143 โรงเรียนบ้านหินเพิง ห้วยบง ด่านขุนทด
144 โรงเรียนบ้านคลองแค โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
145 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
146 โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
147 โรงเรียนบ้านดอนขวาง ทัพรั้ง พระทองคำ
148 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ทัพรั้ง พระทองคำ
149 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ทัพรั้ง พระทองคำ
150 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา ทัพรั้ง พระทองคำ
151 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ
152 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ทัพรั้ง พระทองคำ
153 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ทัพรั้ง พระทองคำ
154 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ทัพรั้ง พระทองคำ
155 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) ทัพรั้ง พระทองคำ
156 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) พังเทียม พระทองคำ
157 โรงเรียนบ้านหัวถนน พังเทียม พระทองคำ
158 โรงเรียนบ้านโพนไพล พังเทียม พระทองคำ
159 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ พังเทียม พระทองคำ
160 โรงเรียนบ้านป่าเพกา พังเทียม พระทองคำ
161 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
162 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว พังเทียม พระทองคำ
163 โรงเรียนบ้านทองหลาง พังเทียม พระทองคำ
164 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย พังเทียม พระทองคำ
165 โรงเรียนสระพระขมาดไพร มาบกราด พระทองคำ
166 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผล มาบกราด พระทองคำ
167 โรงเรียนพระทองคำวิทยา มาบกราด พระทองคำ
168 โรงเรียนบ้านมาบกราด มาบกราด พระทองคำ
169 โรงเรียนมาบกราดวิทยา มาบกราด พระทองคำ 044249721
170 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) หนองหอย พระทองคำ
171 โรงเรียนบ้านถนนหัก หนองหอย พระทองคำ
172 โรงเรียนบ้านบุเขว้า หนองหอย พระทองคำ
173 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 หนองหอย พระทองคำ
174 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค หนองหอย พระทองคำ
175 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองหอย พระทองคำ
176 โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย พระทองคำ
177 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หนองหอย พระทองคำ 0867559064
178 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์
179 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์
180 โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์
181 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม วังยายทอง เทพารักษ์
182 โรงเรียนบ้านวังยายทอง วังยายทอง เทพารักษ์
183 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว วังยายทอง เทพารักษ์ -
184 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 0-4422-7161-2
185 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 044227163
186 โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สำนักตะคร้อ เทพารักษ์
187 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองแวง เทพารักษ์
188 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง หนองแวง เทพารักษ์
189 โรงเรียนบ้านหิงห้อย หนองแวง เทพารักษ์
190 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง เทพารักษ์
191 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ หนองแวง เทพารักษ์
192 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ หนองแวง เทพารักษ์
193 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองแวง เทพารักษ์
194 โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองแวง เทพารักษ์
195 โรงเรียนบ้านจาน กำปัง โนนไทย
196 โรงเรียนบ้านอ้อไพล กำปัง โนนไทย
197 โรงเรียนบ้านนา กำปัง โนนไทย
198 โรงเรียนบ้านกำปัง กำปัง โนนไทย
199 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ กำปัง โนนไทย
200 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ กำปัง โนนไทย
201 โรงเรียนบ้านกะพี้ ค้างพลู โนนไทย
202 โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลู โนนไทย
203 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ค้างพลู โนนไทย
204 โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลู โนนไทย
205 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ด่านจาก โนนไทย
206 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก โนนไทย
207 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ด่านจาก โนนไทย
208 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง ด่านจาก โนนไทย
209 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ถนนโพธิ์ โนนไทย
210 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ถนนโพธิ์ โนนไทย
211 โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) บัลลังก์ โนนไทย
212 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี บัลลังก์ โนนไทย
213 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ บัลลังก์ โนนไทย
214 โรงเรียนเทพคงคา บัลลังก์ โนนไทย
215 โรงเรียนบึงคำคู บัลลังก์ โนนไทย
216 โรงเรียนบ้านหนองแจง บัลลังก์ โนนไทย 0857744473
217 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด บัลลังก์ โนนไทย
218 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า บัลลังก์ โนนไทย
219 โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) บ้านวัง โนนไทย 044-753718,753719
220 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา บ้านวัง โนนไทย
221 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน บ้านวัง โนนไทย -
222 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา บ้านวัง โนนไทย
223 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง มะค่า โนนไทย
224 โรงเรียนบ้านหนองดุม มะค่า โนนไทย
225 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง มะค่า โนนไทย
226 โรงเรียนบ้านสระตอง สายออ โนนไทย
227 โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สายออ โนนไทย
228 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สายออ โนนไทย (044) 972123
229 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สายออ โนนไทย
230 โรงเรียนบ้านหนองกราด สำโรง โนนไทย
231 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 สำโรง โนนไทย
232 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง โนนไทย
233 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สำโรง โนนไทย
234 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สำโรง โนนไทย
235 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำโรง โนนไทย
236 โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนไทย โนนไทย
237 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง โนนไทย โนนไทย 044320222
238 โรงเรียนบ้านสระจรเข้(คุรุราษฎร์ฯ) โนนไทย โนนไทย
239 โรงเรียนโนนไทย โนนไทย โนนไทย
240 โรงเรียนอนุบาลชลอใจ โนนไทย โนนไทย
241 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย โนนไทย
242 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย โนนไทย
243 โรงเรียนศิริบ้านไร่ โนนไทย โนนไทย